Bli medlem i Gospel Explosion Norge!

Vi håper ALLE vil bli med som medlemmer i Gospel Explosion Norge

og bidra til enda mer korglede i Norge!

(Årlig medlemsavgift er 200kr)

 

Foreningen Gospel Explosion Norge der alle sangglade kan bli medlemmer! 

(også for de som ikke har vært med på noen prosjekter ennå... eller de som kun har lyst til å støtte opp om arbeidet)

Meld deg inn i foreningen

Et medlemskap muliggjør enda mer av arbeidet Gospel Explosion driver med på følgende måter:

1. Fond

- Flere som har lyst til å være med i koret, blir dessverre forhindret da de av forskjellige årsaker ikke kan betale kontingenten. Nå kan man søke foreningen om støtte til å delta, da foreningen kan subsidiere deltakelse til de som har behov for økonomisk støtte.

2. Utstyr til bruk rundt i Norge

Gospel Explosion har en ganske spesifikk rigg med mye kormiccer. Noe som er gunstig å eie selv. Derfor blir endel av medlemskontingenten brukt til å investere og vedlikeholde utstyr som brukes på konserter rundt om i Norge. Dette betyr store besparelser pr konsert.

3. Tilgang til støtteordninger, momskompensasjon og annet

Siden starten har Gospel Explosion vært organisert som et AS. Dette har ført til at GE har gått glipp av flere støtteordninger som blant annet er koblet til frivillighetsregisteret, tippemidler etc. Derfor vil en medlemsorganisasjon med mange medlemmer føre til større muligheter til finansiering som trygger framdrift og framtid for Gospel Explosion.

4. Påvirkning

Siden starten i 2015 har over 3000 sangere vært innom en eller flere ganger i Gospel Explosion sine prosjekter. Det har rett og slett blitt en stor korbevegelse. Ved å samtidig være en medlemsorganisasjon med mange medlemmer vil vi kunne bidra i debatten om kultur, musikk og korglede i mye større grad.

(Det er ingen ansatte i Gospel Explosion Norge. Vidvinkel AS tar hånd om administrasjonen/regnskap etc for foreningen, og det blir innkalt til årsmøte for alle medlemmer og ellers administrert etter vedtektene av styret som i dag består av Svein Skulstad, Martin Daland, Elisabeth Ulveset og Leif Ingvald Skaug)

Powered by Cornerstone